Els titelles, una eina educativa i terapèutica

   I Jornada Internacional Educació i titelles 2008
 
ELS TITELLES, UNA EINA EDUCATIVA I TERAPÈUTICA
 
Presentació de la Jornada 
El
titella és un instrument de comunicació diferent d’un llibre o de
qualsevol altra eina d’aprenentatge. Està connectat personalment amb
l’usuari, una qualitat que explica la seva efectivitat en
l’ensenyament.
Aquests objectes són generadors de múltiples aprenentatges, no solament involucren el saber (els conceptes, lo purament cognitiu), sinó que també impliquen el saber fer (els procediments, mètodes, tècniques i estratègies) i l’ aprendre a ser (normes, valors i actituds). 
El teatre de titelles és un art complert on es combinen les arts visuals (la forma, el color, la llum, les textures), la música (el so, els ritmes, els silencis), el moviment (pes, to muscular, desplaçaments), el teatre (personatges, rols, conflicte, acció, espai, temps), la dansa, la literatura, la tecnologia, matemàtiques (saber mesurar, calcular, dividir materials),
història, ciència i valors. Totes les disciplines poden estar presents
en un projecte globalitzador i interdisciplinari realitzat amb
titelles.
Donat
el desconeixement generalitzat, sovint aquests personatges entren a
l’aula com un divertiment més, utilitzant el recurs per passar l’estona
i desaprofitant així la gran riquesa didàctica que poden originar. 
A
Catalunya i a la resta de l’ Estat Espanyol, no existeix pràcticament
cap escrit ni cap investigació sobre les aplicacions educatives i
terapèutiques dels titelles.   Portem un gran endarreriment en
comparació d’altres països europeus. Tot i així, molts professionals de
l’educació del nostre país estan interessats en aquest mitjà
d’aprenentatge, però la manca de recursos (teòrics, pràctics i personals)
fa renunciar a la realització de programacions continuades amb titelles
per reforçar els aprenentatges dels seus alumnes.  Un treball
interessant és la llicència d’estudis publicada en aquesta pàgina web:
http://www.xtec.cat/~tmartin1
A
l’estranger tenen força documentació i disposen d’associacions formals
i actives que organitzen trobades per a professionals amb la finalitat
de posar en comú les seves experiències i formar als educadors.  
Arreu podem trobar pràctiques molt interessants, no solament en l’àmbit
escolar sinó també en altres llocs on la força terapèutica del titella
és necessària: hospitals generals, hospitals psiquiàtrics, esplais,
llocs on han patit catàstrofes naturals, orfenats, geriàtrics, centres
d’ acollida…   
Aquesta
jornada vol ser una descoberta d’un nou àmbit formatiu basat en aquest
art mil·lenari que cada dia cobra més vigència i que a cada pas se li
troben noves funcions educatives, terapèutiques i expressives.   Amb
aquest objectiu hem convidat a mestres del nostre país perquè ens
expliquin les seves experiències en aquest camp i també a la Sra.
Madeleine Lions (Presidenta de l’Association Marionnette et
Thérapie” de França, i de FIMS (Fédération Internationale de la
Marionnette pour la Santé)
, un referent mundial de l’educació
iteràpia amb titelles, que ens explicarà els orígens i la situació
actual de les teràpies i els aprenentatges amb titelles en el món.   
Per
acabar volem agrair la participació de la Fundació ECOM que amb el seu
espectacle de titelles “Companys de Barri”, ens mostrarà com els
nostres alumnes poden apropar-se d’una manera lúdica a la
sensibilització vers les persones discapacitades.
Esperem que la vostra assistència us sigui divertida i profitosa.
Teia Moner 

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut