Experiències teràpia Quebec

Experiències de teràpia amb titelles
Amèrica del Nord
Canadà – Quèbec

Teràpia individual amb un nen autista.
 Sr. Gabriel Bouchard. Educador autodidacta. 1984. (19)
Aquest educador ha estat treballant amb nens autistes, minusvàlids o amb desfavorits a Montreal i ha estat també al Centre Populaire de la Marionnette du Saguenay a Quèbec.
L’any 1984 se li ofereix un lloc de treball en una guarderia per treballar en un programa d’integració social amb un nen autista profund de 4 anys que no parla i és agressiu.
Col·labora amb un psicoanalista. Bouchard construeix ajudat per un titellaire i amb fotos del nen, un titella com ell i de la mateixa alçada.
A través d’aquest titella intenta comunicar-se amb el nen. Utilitza diferents sensacions, l’olfacte, el tacte, el contacte afectiu i també l’agressivitat.
Poc a poc aquest nen surt del seu món inaccessible, interessant-se pel titella i jugant amb ell.
Al final de l’any escolar s’interromp l’experiència.
Però hi ha hagut un gran progrés al nivell del comportament social del nen i també ha pres consciencia dels altres. 

(19) MARIONNETTE ET THERAPIE. Número 18 – 1986

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut