IMPROVISACIONS I EMOCIONS AMB TITELLES

CONTES IMPROVISATS AMB TITELLES

LA TRISTESA
La tristesa és una emoció que experimentem per la pèrdua de quelcom valuós, un objecte, un joc, una oportunitat i sobretot una persona estimada. Qual hom està trist té ganes de plorar, li és dificultosa la relació franca amb els altres i tendeix a tancar-se en si mateix.
He de deixar que una persona plori quan estigui trista, si en té ganes. Li podem oferir el nostre ajut, però respectant-li la intimitat.

Esteve Pujol i Rafael Bisquerra. El Gran Llibre de les Emocions. Ed. Parramon
2n i 3r Primària. Aula d’Educació Especial.
Els alumnes han improvisat un conte sobre una emoció escollida prèviament per ells.
En aquest cas l’emoció ha estat la tristesaHan preparat el conte, i un cop escenificat amb titelles, l’han escrit i dibuixat. Tot en una sessió.
Hem reflexionat: Per què han escollit aquesta emoció? En quina situació sentim tristesa? Podem consolar a les persones que estan tristes ? Com?

ca
Saltar al contingut