Treballem la bona alimentació

TREBALLEM LA BONA ALIMENTACIÓ. Grup de treball de l’ICE de l’UB (2007-2008)

 CONTE: “QUINA GANA QUE TINC!”

Nivell: Educació Infantil: P-4
Característiques de l’alumne Alumne amb Síndrome de Down
Lloc on es realitza l’activitat Aula d’Educació Especial
Participants Alumne i Mestra/e d’Educació Especial
Hàbit que es treballa La bona alimentació


 

 

Objectius

 • Aconseguir diferenciar alguns aliments més saludables dels altres.
 • Percebre l’ombra pròpia i
  la produïda per objectes i la pròpia persona interposats a la llum,
  davant la pantalla o amb llum solar adequada.
 • Diferenciar entre objecte i ombra: l’objecte es pot agafar –té volum- l’ombra és plana.
 • Reconèixer els diferents personatges que formen part de l’obra.
 • Respectar el material i utilitzar-lo seguint les pautes d’ús donades prèviament.
 • Treballar el vocabulari bàsic del conte
 • Gaudir de l’activitat.

Metodologia

Partim
de la idea que l’organització i l’enfocament de les àrees tenen un
caràcter global i integrador. Per aquest motiu, per tal que el alumne
sigui capaç de posar en escena els personatges del conte, es començarà a
treballar l’hàbit a partir de l’experimentació directa (descobriment de
la pròpia ombra projectada a la pantalla i de diferents objectes a
partir d’activitats lúdiques) i posteriorment s’introduirà l’hàbit de
tenir una bona alimentació, explicant un conte i presentant els seus
personatges.

Temporització 

Una hora setmanal durant el darrer trimestre de curs.

Avaluació 

Mitjançant una graella d’observació.

Material 

Paper i colors, diversos objectes, paper transparent, llum, pantalla d’ombres, tisores, cinta adhesiva, ordinador, escàner. 

Explicació de l’activitat 

 • Es fa un treball previ amb les ombres i la llum:
 • S’experimenten moviments lliures suggerits pel descobriment de l’ombra pròpia projectada a la pantalla.
 • Es fan exercicis per endevinar mitjançant l’ombra les parts del cos, objectes…
 • Descobriment dels cossos opacs i dels cossos transparents.
 • Explicació del conte per part del mestre.
 • Es dibuixen els personatges (opcional), o s’utilitzen els que estan fets.
 • S’escanegen els dibuixos, s’imprimeixen i es plastifiquen (ho realitza el mestre).
 • Es munten les ombres.
 • Posteriorment s’assaja el conte amb ajut del mestre i es fa una representació. HI ha l’opció de que estigui gravat.

El mestre anteriorment ha muntat una pantalla d’ombres amb una llum darrere

GRAELLA D’ AVALUACIÓ : “TREBALLEM LA BONA ALIMENTACIÓ”


OBJECTIUS
A (assolit)
NA (no assolit)
EP (en procés)
Aconseguir diferenciar alguns aliments més saludables dels altres
Diferenciar entre objecte i ombra
Respectar el material
Utilitzar el material seguint les pautes donades
Reconèixer els personatges de l’obra
Conèixer el vocabulari bàsic del conte


Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut