Em comunico amb els titelles

Els titelles som especials. Maleta Pedagogica
EM COMUNICO AMB ELS TITELLES
Nivell: Educació Infantil i Educació Primària
Trastorn: Tots
Tècnica: Titella de Guant
Aquesta activitat està pensada per donar total llibertat al mestre alhora de la utilització dels titelles. És un recurs per l’aula que es pot utilitzar en el moment que el mestre ho cregui oportú.
Aquests titelles permeten crear un ambient lúdic a la classe per dinamitzar els aprenentatges escollits en cada moment. També són adients per treballar temes de llenguatge, ja que tenen la boca articulada.
És poden utilitzar tant a l’aula d’educació especial com a la classe ordinària.
La tècnica escollida admet treballar qualsevol contingut, ja que té una manipulació molt simple i molt efectiva. La tradició dels titelles és una tradició oral. La improvisació és molt important. Les claus de la improvisació són escoltar als altres i no parlar al mateix temps que ho fan els demés.
En la guia didàctica trobareu un llistat de temes per poder improvisar amb els titelles i els alumnes.
GUIA DIDÀCTICA
TITELLES DEL MESTRE
EM COMUNICO AMB ELS TITELLES
Nivell: Educació Infantil i Educació Primària
Àrea: Totes
Trastorn: Tots
OBJECTIUS 
 • Dinamitzar les activitats de l’aula.
 • Fer de mediador en els aprenentatges.
 • Mantenir l’atenció de les activitats de l’aula.
 • Treballar dificultats del llenguatge.
 • Potenciar l’ús correcte del llenguatge dels alumnes. 
CONTINGUTS 
 • El titella com a eina de treball.
 • El llenguatge que utilitzat en cada nivell.
METODOLOGIA
El mestre o els alumnes han de posar un nom a cada titella.
Per dinamitzar les activitats de la classe i fer de mediador en els aprenentatges, el titella li diu les coses a l’orella del mestre i aquest ho transmet als alumnes.
Per treballar el llenguatge, el mestre parla a través del titella.
A tenir en compte al manipular els titelles:
 • El mestre ha de canviar la veu quan parla el titella.
 • El mestre ha de mirar sempre el titella quan és el titella qui parla.
Aquestes dues regles són bàsiques per donar credibilitat a l’acció.
Més endavant els alumnes també poden agafar els titelles i parlar per mitjà d’ells. És poden utilitzar tant a l’aula d’educació especial com a la classe ordinària.
A més a més dels temes que vulgui tractar el mestre, els alumnes poden fer improvisacions amb els titelles. S’ha de donar als alumnes cinc minuts per la preparació de la improvisació. 
IDEES PER IMPROVISAR AMB ELS TITELLES 
 • Un titella es presenta a l’altre. Nom, família, amics, hobbies…
 • Un titella no té amics, està sol i arriba l’altre.
 • Un titella té pipí. Pots dir-me com es va al lavabo?
 • Dos titelles estan esperant a algú.
 • Dos titelles s’enamoren.
 • Un titella li pregunta a l’altre quin temps fa.
 • Cada titella explica a l’altre quins nens i nenes hi ha a classe, i com són.
 • Dos titelles estan en un restaurant. Què mengen els titelles ?
 • Una entrevista. Un titella és el locutor i l’altre l’ entrevistat.
 • Els titelles expliquen un conte.
 • La sala d’espera del dentista.
 • Supermercat: venedor i client.
 • Un titella està enrabiat, l’altre esbrina perquè.
 • Un titella fa de mestre i l’altre d’alumne.
 • Els titelles s’expliquen com són les seves cases.
 • Els titelles canten una cançó.
 • Els titelles s’expliquen com són els seus millors amics.
 • Cada titella diu una paraula i l’altre li contesta amb la que li ve al cap primer. 
TEMPORITZACIÓ 
Tot el curs i en els moments que el mestre cregui convenient.
MATERIALS
 1. Dos titelles de guant
 2. Guia Didàctica
 3. Caixa per guardar els titelles

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut