La llegenda de Sant Jordi

Els titelles som especials. Maleta Pedagogica

La llegenda de Sant Jordi

Nivell: Cicle Superior de Primària
Trastorn: TDAH
Tècnica: Ombres
La manipulació d’ombres ens obliga a realitzar un control petit i precís sobre els nostres moviments, i per tant una concentració en la posada en escena.
                          
Per això aquesta tècnica és una de les més adients per a treballar aprenentatges amb alumnesamb TDAH.
Aquests alumnes sovint mouen en excés les mans i tenen dificultats en dedicar-se tranquil·lament a activitats d’oci.
El fet de tenir que concentrar-se en escoltar la gravació del conte i manipular alhora afavoreix mantenir l’atenció durant un termini de temps.
El no poder parlar i seguir les instruccions del guió que escolta fa que reforci l’autocontrol.
Aquesta activitat obliga a treballar per un objectiu a llarg termini -dividit en etapes curtes-, posant a prova la voluntat i la constància de l’alumne.
És important que el mestre planifiqui els canvis amb antelació donant unlímit de temps per a realitzar-los. Degut a la dificultat que té l’alumne per seguir les normes és necessari que quan es facin els assajos s’estableixin regles clares i es repassin. També és important reforçar positivament el seu acompliment.El succés que implica representar la funció davant dels altres alumnes de l’escola fa que augmenti l’autoestima i faciliti la desaparició de desconfiança i inseguretat. 
Guia didàctica
“LA LLEGENDA DE SANT JORDI”
COMENÇAR ACTIVITATS I ACABAR-LES
Nivell: Cicle Superior de Primària
Àrea: TIC, Educació artística, visual i plàstica. Coneixement del Medi. El Medi Social i Cultural.
Trastorn: TDAH
OBJECTIUS 
 • Començar activitats i acabar-les.
 • Mantenir l’atenció en tasques o activitats lúdiques.
 • Parar atenció a dos estímuls a la vegada: escoltar el conte i manipular les ombres.
 • Seguir instruccions amb atenció: construir les ombres.
 • Ser curós en les tasques.
 • Treballar per a un objectiu a llarg termini. 
CONTINGUTS 
 • Participació positiva en l’activitat.
 • Respecte pel material que s’utilitza.
 • Superació personal per afermar la confiança i seguretat individual.
 • Identificació de símbols d’identitat cultural a Catalunya.
 • Ús de les noves tecnologies com a mitjà d’expressió.
 • Ordenació d’imatges en el temps.
 • Superació de les pròpies possibilitats plàstiques.
 • Valoració dels hàbits posturals adients.
METODOLOGIA
Construcció d’ombres i posterior representació de la Llegenda de Sant Jordi per part de l’alumne i el mestre i després amb els companys de classe.
Després de fer la llegenda, es poden fotografiar les escenes i fer una presentació amb el programa informàtic “Power Point” per penjar-ho a la web.

PROCEDIMENTS
 • S’escolta la llegenda del CD.
 • S’identifiquen els personatges que participen en la llegenda i es repassen amb el guió en mà.
 • Els personatges que falten es construeixen amb ombres.
 • S’assaja la llegenda.
 • Es representa davant tota la classe i després davant dels altres cicles de l’escola.
Posteriorment a aquest treball individual amb l’alumne, es repeteix l’activitat amb grups de la classe. Cada alumne assoleix el rol d’una ombra en un conte.
Amb el material de l’activitat hi ha altres contes per representar. Es poden repartir els contes per grups i realitzar la representació per les classes d’ Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà de l’escola. S’ha de tenir en compte l’adequació de cada conte per les edats a les que anirà dirigida la representació. 
Un cop s’hagi treballat individualment amb l’alumne amb necessitats educatives especials és important realitzar les activitats també amb la resta de la classe, ja que això contribueix a potenciar la seva autoestima i afermar la seva seguretat. 
TEMPORITZACIÓ 
Sessions d’ 1 hora 
Sessió 1: Escoltar el conte, i repartir els personatges a cada alumne. Començar a construir les ombres que falten.
Sessió 2: Construir les ombres.
Sessió 3, 4 i 5: Assajar el conte.
Sessió 6: Representar-lo davant la classe.
Sessió 7: Representar-lo pels diferents cicles de l’escola. 
AVALUACIÓ
Mitjançant una graella d’observació.
MATERIALS
 1. Ombres: Sant Jordi, Princesa, Rei, Drac i Rosa
 2. CD amb la llegenda de Sant Jordi
 3. Explicació plastificada de la llegenda
 4. Instruccions per fer les ombres i la pantalla
 5. Guia Didàctica
 6. Graella d’avaluació
 7. Caixa per guardar els titelles
 8. Altres contes plastificats
Construcció d’ombres i pantalla 
“LA LLEGENDA DE SANT JORDI”
COMENÇAR ACTIVITATS I ACABAR-LES
Nivell: Cicle Superior de Primària
Àrea: TIC, Educació artística, visual i plàstica. Coneixement del Medi. El Medi Social i Cultural.
Trastorn: TDAH
PER FER LES OMBRES:
 1. Escollir el conte
 2. Escollir els personatges que fareu cadascú
 3. Dibuixar i pintar amb un programa de dibuix a l’ordinador
 4. Imprimir-los amb transparència i retallar-los
 5. Plastificar-los i retallar-los
 6. Enganxar-los una tija o dues -depenent dels moviments que li vulgueudonar-al darrera amb cinta adhesiva
PER FER LA PANTALLA:
 1. Primera opció:
Agafeu un marc de quadre o feu un quadrat amb quatre fustes.
Enganxeu paper d’embalar blanc. (Fig.89)
Per projectar la llum ho podeu fer amb un retroprojector.
Els decorats es poden fer directament sobre el retroprojector, també amb transparència.
 1. Segona opció:
Fer un marc amb cartró. Enganxeu paper d’embalar blanc.
Poseu el marc damunt d’una cadira i en una altra cadira una lot per projectar la llum.
Les cadires les podeu tapar amb teles negres.(Fig. 88)
EXEMPLES DE PANTALLES:
 (Fig. 92)
 (Fig. 93)
Graella d’avaluació
“LA LLEGENDA DE SANT JORDI”  

COMENÇAR ACTIVITATS I ACABAR-LES
Nivell: Cicle Superior de Primària
Àrea: TIC, Educació artística, visual i plàstica. Coneixement del Medi. El Medi Social i Cultural.

Trastorn: TDAH

OBJECTIUS
A (assolit)
NA (no assolit)
EP (en procés)
Començar l’activitat i acabar-la         
Mantenir l’atenció en l’activitat         
Atendre dos estímuls a la vegada         
Seguir les instruccions amb atenció:
Construir ombres
        
Respectar el material que s’utilitza         
Participar positivament         

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut