Treballem les emocions: Quina Emoció

Els titelles som especials. Maleta Pedagogica
TREBALLEM LES EMOCIONS: QUINA EMOCIÓ!!

Nivell: Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària
Trastorn: Trastorn de Conducta
Tècnica: Titella de Fil
Un dels trets més identificatius dels alumnes amb trastorn de conducta és que interpreten els conflictes únicament segons el seu punt de vista. Segurament no poden posar-se en el lloc de l’altre. No tenen empatia.
També tenen dificultat en poder expressar els seus propis sentiments.

Aquesta activitat amb titelles té una doble funció, en primer lloc els ajuda a posar-se en lloc del titella per poder interpretar escènicament el que fa el personatge i alhora és un fil conductor per expressar els seus propis sentiments.

El control de les emocions del titella aferma la seva seguretat, ja que l’alumne amb trastorn de conducta, sovint no pot fer-ho amb si mateix.
Amb aquests alumnes l’objectiu principal és assolir el benestar psicològic i els aprenentatges acadèmics es converteixen en eines que han d’ajudar a assolir aquests objectius bàsics.
El mestre ha de mostrar un reforç positiu verbal constant, a més de la seva incondicionalitat afectiva vers l’alumne.
La tècnica emprada és la del titella de fil o marioneta, ja que al ser manipulat mitjançant fils, permet tenir una distància física suficient per poder allunyar-se de personatge i alhora identificar-se amb ell sense entrar en conflicte directe amb el seu jo. Això podria provocar angoixa i el que és pretén amb aquesta activitat és que l’alumne faci un aprenentatge en el que se senti a gust i gaudeixi del joc. En cap moment és desitja fer una sessió de psicodrama.
GUIA DIDÀCTICA

TREBALLEM LES EMOCIONS: QUINA EMOCIÓ !
Nivell: Cicle Mitjà i Superior de Primària
Actituds, valors i normes.
Trastorn: Trastorns de conducta 

OBJECTIUS 

 • Mostrar acceptació i respecte per si mateix.
 • Mostrar respecte pels altres.
 • Respectar les pròpies produccions i les dels altres.
 • Tenir cura del material tant propi com dels altres.
 • Reflexionar sobre els propis comportaments.
 • Habituar-se a modificar, quan calgui, la pròpia actuació.
 • Aprendre a valorar el propi progrés.
 • Potenciar l’empatia.
 • Reconèixer les pròpies emocions.
 • Aprendre a controlar les emocions.
 • Reconèixer les emocions dels altres.
 • Manipular correctament el titella. 

CONTINGUTS 

 • Acceptació de si mateix.
 • Reflexió sobre els propis comportaments.
 • Valoració del propi progrés.
 • Reconeixement de les pròpies emocions.
 • Reconeixement de les emocions dels altres.
 • Control de les emocions.
 • Manipulació del titella
 • Sensació d’empatia 

METODOLOGIA

Es manipula el titella, treballant la tècnica (manipulació) i la creació de personatge (com és, quins sentiments té…).

Tot aquest aprenentatge és fa amb exercicis adequats a cada situació.

En cada pràctica el mestre no és un observador sinó que participa en el joc amb l’altre titella. Durant les sessions es fan comparacions de com demostra l’alumne les emocions i com ho demostren els titelles. 

PROCEDIMENTS

 • Experimentar amb un dels titelles davant d’un mirall (pot escollir entre el trist o el content), i veure les possibilitats de moviments que té:
   1. Aixecar un braç, aixecar l’altre.
   2. Caminar a poc a poc, caminar ràpid, volar, arrossegar-se.
   3. Agenollar-se, estirar-se, asseure’s.
   4. Caminar amb el peu dret, caminar amb el peu esquerre.
   5. Fer moviments de cap: abaixar i aixecar el cap, moure’l cap el cantó dret, moure’l cap el cantó esquerra.
   6. Descobrir nous moviments
   7. Posar dos titelles front per front i fer efecte mirall.

   El mestre treballa paral·lelament amb l’altre titella, també realitzant els moviments.

 • Joc del que fa el rei:

En primer lloc el mestre va fent moviments diferents en l’espai i l’alumne ha de seguir darrera fent els mateixos.
Després el rei és l’alumne.
Durant aquesta sessió es poden intercanviar els titelles. El del mestre passa a l’alumne i a l’inrevés.
És important preguntar a l’alumne perquè ha escollit un o altre titella.
Per acabar la sessió es posa una música i s’ha de seguir el ritme amb el titella. El mestre també participa amb el seu.

 • En la segona sessió s’intentarà treballar l’expressió emocional dels titelles, a partir de les emocions bàsiques:
  • Els titelles s’enfaden entre si.
  • Els titelles riuen i s’ho passen bé entre sí.
  • Els titelles ploren junts.
  • Els titelles tenen por.
  • Els titelles tenen vergonya.
  • Aquest exercici està obert a qualsevol altra emoció que indiqui l’alumne.
 • En la tercera sessió es farà una improvisació:

El personatge alegre es troba amb el trist, per una causa o una altre (s’ho ha d’inventar l’alumne), el titella alegre es torna trist i el trist alegre.

TEMPORITZACIÓ 
Sessions d’ 1 hora
Primera sessió:Descobriment de les possibilitats físiques del titella.
Segona sessió:Descobriment de les possibilitats emocionals del titella.
Tercera sessió:Preparació d’una petita història amb els dos titelles.
Quarta sessió:Realització d’una demostració de manipulació davant la classe. 

AVALUACIÓ 

Mitjançant una graella d’observació.  

MATERIALS

 1. Dos titelles de fil: la tristor i l’alegria
 2. Guia Didàctica
 3. Graella d’avaluació
 4. Petit diccionari dels sentiments i les emocions
 5. Caixa per guardar els titelles 

COM CONTRUIR EL TITELLA DE FIL

Graella d’avaluació 

“TREBALLEM LES EMOCIONS: QUINA EMOCIÓ!”

Nivell: Cicle Mitjà i Superior de Primària
Actituds, valors i normes

Trastorn: Trastorn de conducta

OBJECTIUS
A (assolit)
NA (no assolit)
EP (en procés)
OBSERVACIONS
Mostrar acceptació i respecte per si mateix            
Mostrar respecte pels altres            
Valorar el propi progrés            
Tenir cura del material            
Potenciar l’empatia            
Reconèixer les pròpies emocions            
Aprendre a controlar les emocions            
Reconèixer les emocions dels altres            

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut