Cacanimals

Els titelles som especials. Maleta Pedagogica

Cacanimals

conte de Benoït Charlat

Nivell: Educació Infantil. P-3 i P-4
Trastorn: Retard Mental
Tècnica: Titelles de Tija  

L’alumne amb retard mental té dificultat en convertir els objectes i les accions en símbols i desar-los a la memòria. Aquesta activitat li permet imitar les accions del titella i la identificació amb el personatge, també l’ajuda a retenir el màxim de temps possible l’acció i la imatge.
La informació donada és concreta, precisa, organitzada i senzilla per reforçar l’aprenentatge de l’hàbit.

La consigna és simplicitat i repetició.

El període de l’activitat és curt, ja que els processos d’aprenentatge d’aquests alumnes són molt lents.
La tècnica emprada amb els titelles és de tija superior. La manipulació és elemental i permet poder agafar-los per asseure’ls en el vàter.
Guia didáctica

“CACANIMALS”
DEMANAR PER ANAR AL VÀTER, CREAR L’ HÀBITDE FER CACA AL VÀTER, EIXUGAR-SE I TIRAR DE LA CADENA
Nivell: Educació Infantil P-3 i P-4
Àrea: Descoberta d’un mateix
Trastorn: Retard Mental 
OBJECTIUS 
 • Reconèixer l’hàbit de fer caca al vàter
 • Aplicar l’hàbit de fer caca al vàter
 • Reconèixer l’hàbit d’eixugar-se i tirar de la cadena
 • Aplicar l’hàbit d’eixugar-se i tirar de la cadena
 • Aconseguir la petició de fer caca al vàter 
CONTINGUTS 
 • Ampliació i millora del vocabulari i l’expressió oral
 • Petició al mestre de necessitats bàsiques
 • Defecació al vàter
 • Realització d’hàbits de neteja personal
 • Participació positiva en l’activitat
 • Representació amb titelles
 • Superació personal 
METODOLOGIA
Mitjançant l’explicació d’un conte amb titelles s’introdueix l’aprenentatge del control d’esfínters, la demanda d’anar al vàter, la pèrdua de por a la tassa del vàter, i la seva posterior utilització per fer caca o pipi. El conte s’escenifica davant de tota la classe, però l’activitat ha d’estar orientada a l’alumne amb retard mental, fent que sigui el protagonista de la història.

PROCEDIMENTS

Opcions:
 1. El mestre explica el conte amb titelles.
 2. El mestre explica el conte amb titelles i desprès fa la representació amb els alumnes.
 3. El mestre explica el conte amb titelles. L’alumne amb el qual es vol treballar l’hàbit pinta i construeix el titella pollet (identificació personatge) i amb ajut de la mestra fa la representació del conte.
 4. El mestre explica el conte amb titelles i els alumnes pinten les plantilles dels animals i fan el seu propi titella. Després fan la representació del conte per grups.
Posteriorment a les escenificacions, els animals escenifiquen que fan caca al vàter de debò. L’alumne amb el qual volem treballar l’hàbit sempre té el titella pollet (és el seu doble). Aquest alumne es pot emportar el conte a casa per jugar-hi i representar-lo amb els pares. 
Un cop s’hagi treballat individualment amb l’alumne amb necessitats educatives especials és important realitzar les activitats també amb la resta de la classe, ja que això contribueix a potenciar la seva autoestima i afermar la seva seguretat.
TEMPORITZACIÓ
Duració un trimestre. Dues sessions a la setmana. Dilluns i divendres.
Durant la setmana quan els alumnes van al vàter es recorda el conte, i es felicita a l’alumne que ho fa bé.
El mestre ha de observar l’aprenentatge i repetir les sessions segons cregui convenient pel procés. 
AVALUACIÓ
Mitjançant una graella d’observació.  
MATERIALS
 1. Titelles: pollet, porquet, llop, pingüins, serp, elefant, vàter, paper higiènic.
 2. Explicació plastificada del conte.
 3. Guia didàctica.
 4. Graella d’avaluació.
 5. Plantilles dels personatges: pollet, porquet, llop, pingüins, serp, elefant.
 6. Caixa per guardar els titelles

 Graella d’avaluació

“CACANIMALS”

DEMANAR PER ANAR AL VÀTER, CREAR L’ HÀBITDE FER CACA AL VÀTER, EIXUGAR-SE I TIRAR DE LA CADENA
Nivell: Educació Infantil P-3 i P-4
Àrea: Descoberta d’un mateix

Trastorn: Retard Mental

OBJECTIUS
A (assolit)
NA (no assolit)
EP (en procés)
Aconseguir la petició de fer caca al vàter         
Reconèixer l’hàbit de fer caca al vàter         
Aplicar l’hàbit de fer caca al vàter         
Reconèixer l’hàbit d’eixugar-se         
Aplicar l’hàbit d’eixugar-se         
Reconèixer l’hàbit de tirar de la cadena         
Aplicar l’hàbit de tirar de la cadena         

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut