En Pau va al mercat

Els titelles som especials. Maleta Pedagogica

En Pau va al mercat

conte de Cristina Bertrán

Nivell: Cicle Inicial de Primària
Trastorn: Síndrome de Down
Tècnica: Titelles de Taula

Amb aquesta activitat i la seva metodologia comprensiva s’afavoreix l’aprenentatge significatiu i funcional. També es reforcen una sèrie d’habilitats molt importants en el desenvolupament de l’alumne amb síndrome de Down, com són:

 • Habilitats de comunicació i llenguatge. No es tracta d’ensenyar gramàtica sinó que les frases estiguin en un context funcional que li serveixin per comunicar-se.
 • Habilitats interpersonals i socials. Capacitat per mantenir relacions amb els altres.
 • Habilitats personals en relació a la pròpia autonomia. De caràcter més psicològic: capacitat de fer, de prendre decisions, de treballar sol (amb suport verbal o no ), imaginar-se capaç de valdre’s per si sol.
 • Habilitats adaptatives en relació a l’autonomia social vinculada a la participació activa de la persona en el seu entorn.

El treball d’aquestes capacitats ens assegura nivells més alts de generalització en altres contextos.La tècnica emprada amb els titelles és la de taula. Titelles que es manipulen damunt la taula i s’agafen directament amb les mans. Aquesta tècnica permet deixar el titella damunt d’una superfície per poder fer el l’acció de comprar, vendre, pagar, comptar…

Guia didáctica

“EN PAU VA AL MERCAT”
FOMENTAR LA INDEPENDÈNCIA PER A LES ACTIVITATS MÉS QÜOTIDIANES
Nivell: Cicle Inicial Primària
Àrea: Coneixement del medi, Llengua i Matemàtiques
Trastorn: Síndrome de Down

OBJECTIUS 

 • Utilitzar un llenguatge establert per a fer demandes.
 • Aprendre a respectar els torns de paraula.
 • Demanar, rebutjar i mostrar coses.
 • Desenvolupar les activitats comunicatives socials (saludar, acomiadar-se, etc).
 • Habituar-se a escoltar, mirar als companys en situacions comunicatives i mostrar interès.
 • Fomentar la responsabilitat.
 • Practicar operacions matemàtiques simples.
 • Fomentar la independència per a les activitats més quotidianes. 

CONTINGUTS 

 • Ampliació i millora del vocabulari i l’expressió oral.
 • Representació a través de titelles.
 • Realització d’operacions matemàtiques amb càlcul mental: suma i resta
 • Reforç del sentit de la responsabilitat
 • Participació positiva en l’activitat.
 • Respecte pel material que s’utilitza.
 • Superació personal per afermar la confiança i seguretat individual.

METODOLOGIA

Explicació del conte “En Pau va al mercat” amb suport de titelles per part del mestre.
El conte es representat per tres titelles on cada un serveix per escenificar els objectius proposats. El titella venedor, fa preguntes i obliga al titella comprador a utilitzar les negacions, afirmacions i demandes; el titella comprador respon a les preguntes i utilitza el llenguatge per fer demandes,…

PROCEDIMENTS

El mestre explica el conte amb titelles.

Un cop se’ls ha explicat el conte, l’alumne el representa manipulant els titelles junt amb el mestre.

Posteriorment a aquest treball individual amb l’alumne, es repeteix l’activitat amb tota la classe. Cada alumne assoleix el rol d’un titella, tenint en compte que en cada sessió el rol assolit ha de variar, és a dir, s’utilitzaran torns rotatius.

Un cop s’hagi treballat individualment amb l’alumne amb necessitats educatives especials és important realitzar les activitats també amb la resta de la classe, ja que això contribueix a potenciar la seva autoestima i afermar la seva seguretat. 

TEMPORITZACIÓ 

Les sessions seran d’una hora, un cop a la setmana durant un trimestre. Totes les sessions amb els alumnes tindran la mateixa temporització i situació per tal de crear un hàbit rutinari.  
AVALUACIÓ

Mitjançant una graella d’observació.  

MATERIALS

  1. Titelles: Mare, Fill, Botiguera.
  2. Elements de la parada del mercat: productes i ofertes.
  3. Moneder amb cèntims i cartera amb bitllets.
  4. Explicació plastificada del muntatge de la parada del mercat.
  5. Explicació plastificada del conte.
  6. Cistell per anar a comprar.
  7. Guia Didàctica.
  8. Graella d’avaluació.
  9. Caixa per guardar els titelles i que alhora serveix de parada.

Graella d’avaluació

“EN PAU VA AL MERCAT”

FOMENTAR LA INDEPENDÈNCIA PER A LES ACTIVITATS MÉS QÜOTIDIANES
Nivell: Cicle Inicial Primària
Àrea: Coneixement del medi i Matemàtiques

Trastorn: Síndrome de Down

OBJECTIUS
A (assolit)
NA (no assolit)
EP (en procés)
Utilitzar el llenguatge establert per a fer demandes         
Respectar els torns de paraula         
Demanar coses         
Rebutjar coses         
Mostrar coses         
Saludar i acomiadar-se         
Habituar-se a escoltar         
Mirar als companys en situacions comunicatives i mostrar interès         
Ser responsable dels encàrrecs i del material         
Sumar amb una i dos xifres (càlcul mental)         
Restar amb una i dos xifres (càlcul mental)         

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut