En Pau va la mercat, Intervenció logopèdica amb titelles

3. EN PAU VA AL MERCAT

INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA AMB TITELLES 

Cristina Bertran

Destinataris: 3 infants entre 8 i 10 anys amb autisme i psicosi.
Característiques del grup
 • Comprensió: comprensió d’ordres poc complexes
 • Expressió: omissió d’elements dins l’oració • Ús: necessiten consignes d’actuació, imiten accions dels altres
Necessitat principal en àmbit logopèdic: Facilitar, promoure, millorar i potenciar la comunicació i relació.


Objectius generals:

 • Afavorir la comunicació mitjançant l’ús del titella.

Objectius concrets:

 • Utilitzar el llenguatge per a fer demandes
 • Aprendre a respectar els torns de paraula
 • Demanar i mostrar coses
 • Desenvolupar activitats comunicatives socials
 • Habituar-se a escoltar, mirar als companys en situacions comunicatives i mostrar interès
 • Fomentar la independència per a les activitats més quotidianes.

Descripció de l’activitat

 • Temàtica: Anar a comprar
 • Conte representat per 3 titelles on cada un serveix per escenificar els objectius proposats
  • Titella venedor
  • Titella comprador
  • Titella mare
 • Cada infant assoleix el rol d’un titella que anirà rotant al llarg de cada sessió 

Metodologia de l’activitat

 • Introducció de l’activitat
 • Representació del conte amb els titelles per part de l’adult
 • Preguntes als infants per comprovar si s’ha entès el conte: feedback
 • Segona representació del conte amb els titelles per part de l’adult
 • anipulació dels titelles i del material per part dels infants

Realització de l’activitat

 • Els alumnes: bona acollida, actius i amb ganes de manipular els titelles
 • Esforç i motivació per reproduir el rol assignat

Propostes:

 • Introducció de nous aprenentatges partint d’aquest centre d’interès


 

 

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut