Treballem el reciclatge amb alumnes amb baixa visió

TREBALLEM EL RECICLATGE AMB ALUMNES AMB BAIXA VISIÓ.
Grup de treball de l’ICE de l’UB (2007-2008)

 


Nivell: Educació Infantil. P-5
Àrea: Descoberta d l’entorn
Adaptació del tradicional joc de l’oca 


Característiques de l’alumne

  • Alumne amb agudesa visual de 0,3 (de lluny)
  • Patologia congènita i estable (no degenerativa)
  • Disposa de correcció òptica (astigmatisme)
  • Camp visual total, sense reducció (+-180º)
  • No té problemes cromàtics. Bona percepció del color
  • Atès a l’equip d’integració des d’educació infantil (P-3)
  • Treball de prop: sense problemes (sense valoració)

Objectius 

  • Ser respectuós amb el medi ambient.
  • Aprendre a classificar les deixalles reciclables.
  • Comprendre les normes d’un joc.
  • Ser capaç de respectar les normes d’un joc.
  • Aconseguir que els alumnes es relacionin entre ells i creïn un ambient de respecte i comprensió mutu.
  • Diferenciar i identificar els materials de reciclatge aprofitant les restes de visió i amb ajut del tacte.
  • Aprendre a relacionar els colors amb els materials de reciclatge: vidre, paper i plàstic
  • Aprendre la numeració fins el 24
  • Saber esperar el torn
  • Saber perdre i guanyar
  • Poder expressar els sentiments que sorgeixen al voltant del joc d’ una manera correcta 

Metodologia

El
mestre explica amb un peix titella un conte introductori al joc.
Desprès el peix titella explica les normes del joc. El mestre és el que
dirigeix el joc, en el que hi participen dos jugadors.

Temporització

30 minuts d’activitat

Avaluació

Mitjançant una graella d’observació.

Material

   • Taulell de joc
   • Objectes per reciclar
   • Dau
   • 2 titelles
   • 2 fitxes-lletra
   • 2 cistelles
   • Instruccions del joc
   • 3 containers per reciclar
   • Bossa per guardar el joc

Explicació de l’activitat

   1. Poden jugar, de forma simultània, un màxim de 2 persones o 2 equips.
   2. Després de tirar el dau tots els jugadors, comença qui hagi obtingut la xifra més alta.
   3. En el seu torn cada jugador tira el dau que l’indica el número de caselles que ha d’avançar.
   4. Les caselles estan numerades de l’1 al 24.
   5. Quan
    es caigui a les caselles que hi ha un objecte per reciclar, s’ha de
    portar als containers de reciclatge. Si es col·loca correctament, el
    jugador pot continuar jugant, si no, passa el torn al següent jugador.
   6. Quan es caigui a les caselles que hi hagi un dibuix, s’haurà de seguir les instruccions del mateix.
   7. El primer jugador que arribi, amb el número exacte, al final, és el guanyador del joc. 
Caselles amb dibuix (explicació): 
LA BARCA: en
les caselles 4 i 9 hi ha barques. Al caure en una d’elles es pot
avançar o retrocedir fins la casella que hi ha l’altra barca.
EL PEIX:
en les caselles 6, 9, 18 i 24 estan dibuixatsels peixos. Quan es cau en
una d’aquestes caselles es pot avançar fins la casella que hi ha un
peix i tornar a tirar.
EL REMOLÍ: en la casella 22 està dibuixat un remolí, a l’arribar a aquesta casella s’està obligat a retrocedir a la casella 1.
L’HAM: en la casella 15 està dibuixat un ham; caure en aquesta casellasignifica quedar-se dos torns sense jugar.
CASCADA:
en les caselles 8 i 20 hi ha una cascada, si es cau a la casella 8 s’ha
d’anar a la 20 i si es cau a la casella 20 s’ha d’anar a la 8.

.

GRAELLA D’ AVALUACIÓ : “JOC DEL RECICLATGE” .


OBJECTIUS
A (assolit)
NA (no assolit)
EP (en procés)


Relacionar els colors amb els materials de reciclatge: vidre, paper i plàstic


Comprendre les normes d’un joc


Respectar les normes d’un joc


Diferenciar i identificar els materials de reciclatge


Aprendre la numeració fins el 24


Saber esperar el torn


Saber perdre i guanyar


Expressar sentiments d’una manera correcta

 

INSTRUCCIONS DEL JOC DEL RECICLATGE

   1. Poden jugar, de forma simultània, un màxim de 2 persones o 2 equips.
   2. Després de tirar el dau tots els jugadors, comença qui hagi obtingut la xifra més alta.
   3. En el seu torn cada jugador tira el dau que l’indica el número de caselles que ha d’avançar.
   4. Les caselles estan numerades de l’1 al 24.
   5. Quan es caigui a les
    caselles que hi ha un objecte per reciclar, s’ha de portar als
    containers de reciclatge. Si es col·loca correctament, el jugador pot
    continuar jugant, si no, passa el torn al següent jugador.
   6. Quan es caigui a les caselles que hi hagi un dibuix, s’haurà de seguir les instruccions del mateix.
   7. El primer jugador que arribi, amb el número exacte, al final, és el guanyador del joc. 
Caselles amb dibuix: 
LA BARCA: en
les caselles 4 i 9 hi ha barques. Al caure en una d’elles es pot
avançar o retrocedir fins la casella que hi ha l’altra barca. 
EL REMOLÍ: en la casella 22 està dibuixat un remolí, a l’ arribar a aquesta casella s’està obligat a retrocedir a la casella 1. 
L’HAM: en la casella 15 està dibuixat un ham; caure en aquesta casellasignifica quedar-se dos torns sense jugar. 
CASCADA:
en les caselles 8 i 20 hi ha una cascada, si es cau a la casella 8 s’ha
d’anar a la 20 i si es cau a la casella 20 s’ha d’anar a la 8. 
EL PEIX:
en les caselles 6, 9, 18 i 24 estan dibuixatsels peixos. Quan es cau en
una d’aquestes caselles es pot avançar fins la casella que hi ha un
peix i tornar a tirar.

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut