Potenciem la creativitat i la autonomia

II Jornada Internacional Educació i Titelles 2010

Potenciem la creativitat i la autonomia. 

Norbert Froufe i Aaró Blaya

Unitat didáctica
EL CIRC D’ALEXANDRE CALDER 
Nivell: 6è de Primària.
Àrea: Llenguatge
verbal i escrit, Educació Física, Visual i Plàstica
.
 
CARACTERÍSTIQUES DELS
ALUMNES
 
L’experiència s’ha dut a terme amb els
nens i nenes dels dos cursos de sisè del CEIP Palau de Palau-solità i
Plegamans.
OBJECTIUS GENERALS
Competència comunicativa i audiovisual
·      Adequar el llenguatge a la situación
comunicativa.
·      Produir textos orals adaptant l’entonació,
el to de veu i el gest al context comunicatiu.
·      Compondre textos escrits ajustats a la
necessitat comunicativa.
·      Aplicar la reflexió en l’escriptura de textos
(pensar, escriure, revisar)
·      Utilitzar objectes i materials com a
instrument d’expressió I comunicació.
Competència artistica i cultural
·      Utilitzar Internet per obtenir informació
sobre l’obra d’Alexandre Calder.
·      Experimentar les  possibilitats expressives del cos, del so, de
la llum i dels objectes.
·      Apreciar les característiques formals i
materials dels objectes.
·      Reconèixer la relació de la música amb les
emocions.
·      Valorar i respectar el fet artístic propi
i dels altres.
·      Aprendre a crear i interpretar un
espectacle de circ en miniatura.
Àrea d’Educació Física
·      Desenvolupar habilitats motrius.
·      Ejecutar moviments complexes amb segments
corporals no habituals.
·      Adequar les postures a les necessitats de
comunicació.
Competencia aprendre a aprendre
·      Planificar el treball en equip i tenir
consciència de les competències individuals asociades
·      Valoració individual i col·lectiva del
treball des del punt de vista del treball en grup de la llengua oral, escrita i
el punt de vista motriz
OBJECTIUS ESPECÍFICS
·      Desenvolupar el sentit artístic.
·      Treballar l’expressió oral i escrita de
manera interdependent.
·      Fomentar les destresses necessàries pel
treball en equip.
·      Estimular el respecte i el sentit crític.

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut